Общи условия за ползване на виртуален магазин "http://4etiri.com/"
Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставените от "Xaxо Криейшънс" ООД услуги на потребителите на виртуалния магазин "http://4etiri.com/", и урежда отношенията между "Xaxо Криейшънс" ООД и потребителите на магазина. Поместените снимки на продуктите в сайта са илюстративни, са взети от интернет пространството с цел да демонстрират ориентировачно възможностите на шивачите обслужващи магазина.

ЧАСТ ПЪРВА - Общи условия за потребителите
Чрез регистрацията в електронния магазин "http://4etiri.com/", потребителите се съгласяват с изложените по-долу общи условия за предоставените чрез електронния магазин услуги от фирма "Xaxо Криейшънс" ООД. Част първа от настоящите условия се отнася до всеки регистрирал се и ползващ услугите, предоставени от "Xaxо Криейшънс" ООД чрез сайта "http://4etiri.com/". Част втора се отнася до потребителите, които желаят "Xaxо Криейшънс" ООД да изработи артикул. Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име/имейл и парола) да бъдат обработвани от http://4etiri.com/ по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги. "Xaxо Криейшънс" ООД си запазва правото да променя настоящите условия. Приемайки тези условия, Потребителят се съгласява да получава имейли и известия от http://4etiri.com/ относно поръчката си, съответния профил, потвърждения за промяна на неговата информация, както и отстъпки и оферти за нашите продукти на дадения от него имейл адрес.

ЧАСТ ВТОРА - Общи условия, свързани с изработка на продукти по проект на потребителите
Изпълнител по договора за изработка е фирма "Xaxо Криейшънс" ООД, Булстат:200845943, седалище и адрес на управление София, ЖК Левски Г, бл. 4. Поръчващ е всяко лице, регистрирало се във виртуалния магазин "http://4etiri.com/" , управляван от Изпълнителя, направил валидна поръчка чрез попълване на заявка , потвърдена в последствие по телефона. Виртуален магазин е интернет сайтът с домейн "http://4etiri.com/", собственост на Изпълнителя. Предметът на договора е изработката на избран от каталога артикул. Артикулите, са изчерпателно изброени по размер, разцветка и вид в съответния раздел на виртуалния магазин, и се предоставят от Изпълнителя, като стойността им се включва в общата стойност на договора. Всички артикули в онлайн магазинът се изработват по-поръчка на клиента. Поръчващият може да избира артикули от предоставения във виртуалния магазин каталог. Снимката/ите илюстрират вида на предлаганата стока и не следва да се считат обвързващи относно характеристиките на предлаганата стока. Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 7 работни дни от сключване на настоящия договор. Цената на готовия продукт се калкулира автоматично посредством алгоритъм, предоставен от Изпълнителя, като окончателната цена се предоставя на потребителя след окончателното попълване на поръчката. Възможните начини за плащане са: Чрез наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка. По изрично съгласие на поръчващия чрез предварително предплащане по уговорен от страните начин. Доставката на артикул се извършва чрез куриерска фирма. Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма. Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката по телефон, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

Права и задължения на Изпълнителя
Изпълнителят се задължава да изработи срещу възнаграждение избран от поръчващия артикул, по реда и условията в настоящия договор. Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен във виртуалния магазин.

Права и задължения на Поръчващия
Поръчващият има право да получи изработения в следствие на неговата поръчка артикул по реда и условията на настоящия договор. Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при потвърждаване на поръчката.

Нередности, връщане, обезщетение
Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия: Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя. Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност. Чрез отстъпка при избор на артикул по по-скъп проект. Чрез връщане на сумата, платена по договора. Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 30 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина. Оценката за произхода на нередността по изработеният артикул се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от поръчващия на изпълнителя. Отказът на поръчващия да приеме доставения му от куриерската служба продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай изпълнителят има право на обезщетение в размер на цената на настоящия договор. На основание чл. 55 ал. 2 от Закона за защита на потребителите, изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор. Потребите

Всички спорове между страните ще се рашават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще се решават от компетентния съд, съгласно действащите нормативни разпоредби на територията на Република България.

Уведомления
Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.
Политика на използване на бисквитки (cookies)
Този сайт използва бисквитки единствено и само за:
  • Бисквитки за производителност на сайта;
  • Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
  • Бисквитки за регистрация;
Този сайт НЕ събира лични данни и НЕ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Всички данни въведени от потребителя се съхраняват и използват само с цел обработване на поръчката му.